Gipu

Global internet partner utopia

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
HOME แปลภาษา จัดสรรล่าม ตัวแทนรับโทรศัพท์ ตัวแทนเลขา ไอที -
ติดต่อสอบถาม


บริการรับโทรศัพท์
ยกตัวอย่างการบริการ
ค่าบริการ


หน้าปก> HOME > รับโทรศัพท์์์

บริการรับโทรศัพท์

เมื่อรับโทรศัพท์ จะต้องเริ่มต้นพูดว่าอะไร

พนักงานรับโทรศัพท์เปรียบเสมือนหน้าตาของบริษัท เพราะการรับตอบโทรศัพท์มีผลต่อความประทับใจครั้งแรกของลูกค้าที่มีต่อบริษัทท่าน

 • MOSHI MOSHI
 • สวัสดีค่ะ
 • Hello

โดยอุดมคติแล้ว พนักงานรับโทรศัพท์ที่สามารถพูดได้ทั้ง3ภาษา ต้องสามารถสนทนาโดยเลือกใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ในความเป็นจริง การจัดเตรียมระบบเพื่อสามารถตอบสนองโดยใช้3ภาษาได้ตลอดนั้นเป็นเรื่องยากลำบาก

การให้บริการด้านโทรศัพท์ของGIPUคือ การบริการรับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามายังบริษัทท่าน โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสนทนาตามความเหมาะสมและรายงานรายละเอียดของข้อมูลไปยังบริษัทท่าน

▲PageTop

ตัวอย่างของการใช้บริการ

 1. ไม่มีบุคลากรที่สามารถพูดได้ทั้ง3ภาษา คือภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

  คุณอาจจะพลาดโอกาสในการเจรจาทางการค้าใหญ่ไปโดยไม่รู้ตัว จึงขอแนะนำการใช้บริการใน แผนพื้นฐาน (Basic plan) ซึ่งจากการใช้บริการนี้อาจจะทำให้ท่านสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจไว้ได้มากกว่าที่ผ่านมา

  ถ้าการใช้บริการตัวแทนรับโทรศัพท์เป็นโอกาสทำให้การเจรจาทางการค้า เช่น การติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ สามารถพัฒนาไปเป็นธุรกิจระดับนานาชาติได้แล้ว เรายังมีบริการด้านเลขานุการ ล่ามแปลภาษา และอื่นๆ ที่จะช่วยทำให้การเจรจาต่อรองทางการค้าระหว่างบริษัทท่านและลูกค้า เป็นไปอย่างถูกต้อง และราบรื่น

  การบริการที่มีคุณภาพดีของGIPU จะสนับสนุนการทำธุรกิจโดยทั้งหมด ทำให้ธุรกิจในทุกสถานการณ์ดำเนินไปได้ด้วยการตัดสินใจที่รวดเร็ว

 2. ไม่อยากพลาดโอกาสทางธุรกิจแม้ในวันหยุดราชการ แต่การต้องเช็คสัญญาณโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องยุ่งยาก

  การใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ห่างจากโทรศัพท์มือถือตลอดทั้งปี เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย แต่ถ้าเลือกแผนพื้นฐาน + บริการเสริมช่วงวันหยุดราชการ ท่านจะไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามาหาแม้ในวันหยุด

  กรณีที่เป็นการติดต่อเร่งด่วน เราจะแจ้งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน จนกว่าจะสามาถติดต่อท่านได้ สำหรับการติดต่อที่ไม่เร่งด่วนมาก จะรวบรวมผลและรายงานทางแฟกซ์ภายหลังจบ1วัน

 3. อยากตั้งสำนักงานในประเทศไทย แต่ไม่มีเงินลงทุนเพียงพอ

  ในประเทศไทย นิยมที่จะเช่าตึกแถว3ชั้นทั้งหมดเพื่อทำเป็นบ้าน และสำนักงาน โดยตั้งใจจะทำให้เป็นเพียงสำนักงานเล็กๆ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆตามมา

  ขอแนะนำการใช้บริการ แผนพื้นฐาน + บริการเสริมในนามบริษัทท่าน

 4. อยากได้หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย เพราะกำลังทำธุรกิจกับบริษัทในประเทศไทย

  การติดต่อทางโทรศัพท์ต่างประเทศ หรือการเดินทางมาติดต่อยังประเทศไทยนั้น มีต้นทุนสูงมาก

  ขอแนะนำการใช้บริการ แผนพื้นฐาน + บริการด้านเลขานุการ

▲PageTop

รายการของแผนการบริการ

แผนพื้นฐาน

ค่าบริการรายเดือน 2,400 บาท

เนื้อหาการบริการ
บริการรับโทรศัพท์โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในช่วงวันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น. ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนมาก จะแจ้งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน สำหรับเรื่องที่ไม่เร่งด่วนมาก จะแจ้งไปทางแฟกซ์ภายหลังจบเวลาทำการ


ไม่มีข้อกำหนดในกรณีจำนวนครั้งของสายเรียกเข้าเกิน อย่างไรก็ตามกรณีที่มีจำนวนครั้งของสายเรียกเข้ามากกว่า 50 ครั้ง ต่อเดือน จะขอปรึกษาท่านเป็นกรณีพิเศษ

บริการเสริม (Option)

บริการรายงานผลทางอีเมล์ (E-mail)

ค่าบริการรายเดือน 300 บาท

เนื้อหาการบริการ

รายงานผลของการติดต่อที่เข้ามาในแต่ละวัน ผ่านทางอีเมล์ (E-mail)

บริการในนามของบริษัทท่าน

ค่าใช้จ่ายครั้งแรก 5,000 บาท

ค่าบริการรายเดือน 800 บาท

เนื้อหาการบริการ

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลขสำหรับบริษัทท่านโดยเฉพาะ และให้บริการในนามของบริษัทท่าน

บริการในวันหยุดราชการ

ค่าบริการรายเดือน 800 บาท

เป็นบริการเสริมของแผนพื้นฐาน ให้บริการรับโทรศัพท์ด้วย 3ภาษา(ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ) ในช่วงวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 9.00- 17.00 น.

การบริการรับออเดอร์อย่างง่าย

ค่าบริการ

กรุณาติดต่อมายังเรา เนื่องจากค่าบริการแตกต่างขึ้นกับเนื้อหาของงาน

วิธีการจ่ายเงิน

สามาถชำระเงินที่ธนาคารทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย▲PageTop
Copyright© Gipu 2002.2003.2004.