Gipu

Global internet partner utopia

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
HOME แปลภาษา จัดสรรล่าม ตัวแทนรับโทรศัพท์ ตัวแทนเลขา ไอที -
ติดต่อสอบถาม


บริการตัวแทนเลขา
ยกตัวอย่างบริการ
ค่าบริการ


หน้าปก > HOME > ตัวแทนเลขา

บริการตัวแทนเลขา

บริการตัวแทนเลขาของบริษัท GIPU ทำให้ฝันของท่านที่อยากได้เลขาที่ชำนาญทั้ง 3 ภาษาซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเป็นความจริง

สำหรับท่านลูกค้าที่มีธุรกิจรัดตัว GIPU รับทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดการกับธุระของท่านที่ไม่สันทัดในด้านภาษา ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล สามารถเรียกใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ เราให้บริการตามความต้องการของท่านโดยคิดหน่วยให้บริการเป็นรายวัน

ตัวแทนเลขาต่างจากตัวแทนรับโทรศัพท์อย่างไร

ตัวแทนรับโทรศัพท์เป็นบริการที่รับเอาข้อความที่ได้รับจากการสอบถามทางโทรศัพท์มาแจ้งให้กับท่านลูกค้าตามเนื้อหาที่ได้รับฟังมาเท่านั้น ส่วนตัวแทนเลขาเป็นบริการที่ดำเนินการตามคำสั่งที่ท่านลูกค้าต้องการให้ดำเนินการแทน

ตัวแทนเลขาต่างจากบริการล่ามอย่างไร
ตัวแทนเลขาเป็นบริการที่ให้บริการโดยที่เจ้าหน้าที่ของเราไม่จำเป็นต้องไปนอกสถานที่ ในกรณีที่เป็นงานที่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ของเราออกไปนอกสถานที่กับท่านจริงๆ ขอเชิญกรุณาเลือกใช้บริการล่ามจาก GIPU

สำหรับท่านที่เลือกใช้บริการตัวแทนเลขา สามารถให้เจ้าหน้าที่ของเราเป็นล่ามผ่านทางโทรศัพท์ได้ ในกรณีนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับฟังเนื้อหาต่างๆจากท่านผ่านทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาเปลี่ยนสายให้คู่ค้าของท่านรับฟังคำแปลจากเจ้าหน้าที่ของเรา

▲PageTop

ตัวอย่างของการใช้บริการ

 1. ท่านที่จำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารรายละเอียดงานที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่ไม่สันทัดในการใช้ภาษาไทยและกำลังต้องการหาคนช่วยเหลือด้าน

  • การสำรวจสอบถามระบบการดำเนินงานทุกประเภทกับหน่วยงานรัฐ
  • การทำสัญญาเช่ายืมบ้าน สำนักงานและการแจ้งซ่อมในโรงแรม
  • อื่นๆ ในกรณีฉุกเฉิน
 2. ต้องการบุคลากรที่สามารถทำงานที่มีรายละเอียดได้ แต่ไม่มีงบพอที่จะว่าจ้างผู้ที่สามารถใช้งานภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

  • การสั่งจองสินค้ากับร้านที่สื่อสารได้เฉพาะภาษาไทย
  • การจองสนามกอล์ฟ ภัตตาคารเพื่อเลี้ยงรับรอง
  • การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
  • การจัดหาไกด์และรถเช่า

 3. ไม่มีงบประมาณพอที่จะจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย แต่จำเป็นต้องเสียเวลาและเงินในการบินมาตรวจงานและใช้โทรศัพท์ข้ามประเทศอยู่เรื่อยๆ

  • รับเป็นตัวแทนในการสั่งซื้อ
  • รับติดต่อและประสานงานกับแหล่งขาย

 4. ขาดบุคคลากรที่สามารถออกคำสั่งที่แปลจากคำสั่งภาษาญี่ปุ่นไปเป็นภาษาไทยได้

  • รับติดต่อทางโทรศัพท์กับพนักงานคนไทย และญี่ปุ่น
  • รับส่ง FAX
  • รับเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ

▲PageTop

รายการของแผนการบริการ

แผนระยะสั้น 1 วัน

รับทำหน้าที่เป็นตัวแทนเลขาผ่านทางโทรศัพท์โดยรอรับคำสั่งภายในสำนักงานตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ของวันธรรมดา มีผลบังคับใช้ภายในวันที่เริ่มให้บริการเ

ค่าบริการ  1,600บาท
กำหนดให้ระยะเวลารวมในการดำเนินงานจริงเท่ากับ 1 ชั่วโมง ในกรณีที่เกินจากระยะเวลาที่กำหนด จะทำการคิดค่าบริการตามจำนวนเวลาการทำงานที่เพิ่มขึ้นแผนระยะสั้น 3 วัน

รับทำหน้าที่เป็นตัวแทนเลขาผ่านทางโทรศัพท์โดยรอรับคำสั่งภายในสำนักงานตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ของวันธรรมดา มีผลบังคับใช้ภายใน 3 วันตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ

ค่าบริการ  4,200บาท
กำหนดให้ระยะเวลารวมในการดำเนินงานจริงเท่ากับ 3 ชั่วโมง ในกรณีที่เกินจากระยะเวลาที่กำหนด จะทำการคิดค่าบริการตามจำนวนเวลาการทำงานที่เพิ่มขึ้นแผน 1 สัปดาห์

รับทำหน้าที่เป็นตัวแทนเลขาผ่านทางโทรศัพท์โดยรอรับคำสั่งภายในสำนักงานตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ของวันธรรมดา มีผลบังคับใช้ภายใน 7 วันตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ

ค่าบริการ  8,400บาท
กำหนดให้ระยะเวลารวมในการดำเนินงานจริงเท่ากับ 7 ชั่วโมง ในกรณีที่เกินจากระยะเวลาที่กำหนด จะทำการคิดค่าบริการตามจำนวนเวลาการทำงานที่เพิ่มขึ้น

แผน 1 เดือน

รับทำหน้าที่เป็นตัวแทนเลขาผ่านทางโทรศัพท์โดยรอรับคำสั่งภายในสำนักงานตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ของวันธรรมดา มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ

ค่าบริการ  22,000บาท
กำหนดให้ระยะเวลารวมในการดำเนินงานจริงเท่ากับ 7 ชั่วโมง ในกรณีที่เกินจากระยะเวลาที่กำหนด จะทำการคิดค่าบริการตามจำนวนเวลาการทำงานที่เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ มีส่วนลดพิเศษให้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการในระยะยาว กรุณาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเราได้

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของไทยหรือญี่ปุ่น

▲PageTop
Copyright© Gipu 2002.2003.2004.